Du kan nå søke omlegatmidler

Det kan søkes om midler til prosjekter - både ettårige og flerårige - som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Utlysning for neste søknadsrunde er høsten 2019.

Norges Parkinson Forskningsfond | Gyssestadkollen 76 | 1341 Slependen | Norge |
| Epost: forskning@parkinson.no |
Org nr: 977 140 307 | Kontonummer: 8101 06 45603

Utviklet av Imaker as