Norges Parkinson Forskningsfond

Norges Parkinson Forskningsfond er en selvstendig stiftelse som arbeider for å stimulere og støtte forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser. Fondet deler årlig ut midler til ulike forskningsprosjekter.

Søk legatmidler

Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser.

Kontakt oss

Norges Parkinson Forskningsfond kan kontaktes på e-postadresse: post@parkinsonfondet.no


Norges Parkinson Forskningsfond | Gyssestadkollen 76 | 1341 Slependen | Norge |
| Epost: post@parkinsonfondet.no |
Org nr: 977 140 307 | Kontonummer: 8101 06 45603

Utviklet av Imaker as